Win je aankoopbedrag terug!

We zijn super blij met jou als klant, daarom maak je kans om het aankoopbedrag terug te winnen. Je wint tot €500,- van je aankoopbedrag terug. 1x per drie maanden wordt de winnaar via de nieuwsbrief bekend gemaakt.

Deze actie geldt niet op bestellingen of aankopen die voor de actieperiode zijn gedaan in onze webshop of megastore.

Win je aankoopbedrag terug!

We zijn super blij met jou als klant, daarom maak je kans om het aankoopbedrag terug te winnen. Je wint tot €500,- van je aankoopbedrag terug. Normaal wordt 1x per drie maanden de winnaar via de nieuwsbrief bekend gemaakt, maar in december maak je iedere week kans om te winnen!

Deze actie geldt niet op bestellingen of aankopen die voor de actieperiode zijn gedaan in onze webshop of megastore.

Hoe doe ik mee?

 1. Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief
 2. Activeer jouw Obelink membercard of membercode in je account
 3. Doe een aankoop in onze webshop of megastore en maak kans

Actievoorwaarden en spelregels

Samenvatting:
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Win je aankoopbedrag terug’ winactie van Obelink Vrijetijdsmarkt gevestigd aan Misterweg 179 (7102 EN) te Winterswijk. De actieperiode loopt van 1 april 2023 t/m 30 juni 2023. In deze periode kun je het aankoopbedrag terugwinnen tot een maximaal bedrag van €500,-. Er zal één persoon kans maken om zijn of haar aankoopbedrag terug te winnen. Door mee te doen aan de actie, verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de actievoorwaarden / spelregels.

Actievoorwaarden en spelregels

Samenvatting:
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Win je aankoopbedrag terug’ winactie van Obelink Vrijetijdsmarkt gevestigd aan Misterweg 179 (7102 EN) te Winterswijk. De actieperiode loopt van 1 oktober 2022 t/m 31 december 2022. In deze periode kun je het aankoopbedrag terugwinnen tot een maximaal bedrag van €500,-. Er zal één persoon kans maken om zijn of haar aankoopbedrag terug te winnen. Door mee te doen aan de actie, verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de actievoorwaarden / spelregels.

In december pakken we uit, het is immers de geefmaand. Je geeft niet alleen, maar je krijgt ook. Daarom verhogen wij de winkans en maak je iedere week kans om het aankoopbedrag terug te winnen. Bovenop onderstaande actieperiode, maak je tussen 1 december en 25 december 2022 dus extra veel kans. Bij iedere trekking (op maandag 5, 12, 19 en dinsdag 27 december) maken alle aankopen die gedaan zijn in de webshop of in de megastore met een geregistreerde membercode tussen 1 december en 25 december 2022 kans om de winnaar te worden. Dat wil zeggen dat een aankoop die gedaan is op 2 december ook nog kans maakt in de trekking van 27 december 2022. Verder zijn alle actievoorwaarden zoals hieronder beschreven van toepassing, maar dan tijdelijk met extra veel winkans.

Algemeen:

 • Deze winactie loopt vanaf 1 april 2023 t/m 30 juni 2023.
 • De actie wordt georganiseerd door Obelink Vrijetijdsmarkt, gevestigd aan Misterweg 179 (7102 EN) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08024002
 • Je moet het product in de periode 1 april 2023 t/m 30 juni 2023 gekocht hebben via obelink.nl of in onze megastore in Winterswijk met een geregistreerde membercard en met datzelfde e-mailadres geabonneerd zijn op de Obelink nieuwsbrief.
 • Je doet automatisch mee zodra je geabonneerd bent en een aankoop hebt gedaan via de webshop of in onze megastore met een geregistreerde membercard.
 • De winactie geldt niet op aankopen van voor 1 april 2023 en op aankopen die in onze megastore worden gedaan zonder geregistreerde membercard.
 • Aankoopbedragen hoger dan € 500,- worden wel meegenomen in de trekking, maar er wordt maximaal € 500,- uitbetaald in de vorm van een giftcard.
 • Obelink behoudt zich het recht voor om te controleren of het aangekochte product niet retour gezonden is. Retour gezonden producten worden uitgesloten van deelname.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deelnemer is minimaal 18 jaar oud en woont in Nederland.
 • Begin juli wordt er via de mail contact opgenomen met de winnaar. Het bedrag wordt dan zo spoedig mogelijk gestort, dit kan enkele weken duren. Bij het niet kunnen bereiken van de winnaar, behoudt Obelink het recht voor om na 5 werkdagen een nieuwe winnaar te trekken.
 • Obelink behoudt zich het recht voor de actie eenzijdig te wijzigen, veranderen of te onderbreken en/of de actievoorwaarden en/of prijzen tijdens de winactie te wijzigen zonder dat Obelink verplicht is tot vergoeding van schade jegens de deelnemers.
 • Obelink zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
 • Obelink zal de persoonlijke gegevens van de winnaar en deelnemers uitsluitend gebruiken voor deze actie en nieuwsbrief en nooit aan derden verstrekken, dan wel verkopen of verhuren.

De actie werkt als volgt:

 1. De deelnemer koopt in de actieperiode via obelink.nl of in de megastore met een geregistreerde membercard en abonneert zich met datzelfde e-mailadres op de Obelink nieuwsbrief
 2. De deelnemer doet automatisch mee zodra deze zich heeft geabonneerd op de Obelink nieuwsbrief en een aankoop heeft gedaan via de webshop of in de megastore met een geregistreerde membercard met het e-mailadres dat de nieuwsbrief ontvangt.
 3. De deelnemer vult de benodigde gegevens volledig en naar waarheid in
 4. De deelnemer gaat akkoord met deze actievoorwaarden
 5. De winnende deelnemer wordt door middel van loting vastgesteld
 6. Begin juli wordt er via de mail contact opgenomen met de winnaar
 7. Bij het niet kunnen bereiken van de winnaar behoudt Obelink het recht voor om na 5 werkdagen een nieuwe winnaar te trekken

Deelname:

 1. Deelname aan deze actie is kosteloos en staat open voor een ieder die gedurende de actieperiode in Nederland of Duitsland woont en voldoet aan de voorwaarden zoals opgesomd hierboven onder 'De actie werkt als volgt'
 2. Om deel te nemen aan de actie dient de deelnemer:
  a. minimaal 18 jaar oud te zijn
  b. een aankoop te hebben gedaan via de Obelink webshop of in de megastore in Winterswijk met een geregistreerde membercard
  c. zich te hebben geabonneerd op de Obelink nieuwsbrief
  d. met deze actievoorwaarden in te stemmen
 3. Obelink mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer:
  - op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden (of hiervan bij Obelink het vermoeden bestaat)
  - onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt die in strijd zijn met de wet, of anderzins onrechtmatig handelt jegens Obelink of derden
 4. Indien een deelnemer de aankoop (of een deel daarvan), op grond waarvan hij/zij mag deelnemen aan de actie, retourneert, vervalt het recht op deelname

Vorige winnaars:

 • A. Bovenkerk (actieperiode 1 januari t/m 31 maart 2023)
 • R. Albertsen (actieperiode 1 oktober t/m 31 december 2022)
 • J. Winter (decemberactie week 51 “Vierde advent” 2022)
 • B. van der Ploeg (decemberactie week 50 “Derde advent” 2022)
 • E. Ingenbleek (decemberactie week 49 “Tweede advent” 2022)
 • L. Lopez (decemberactie week 48 “Eerste advent” 2022)
 • T. Pollemans (actieperiode 1 juli t/m 30 september 2022)
 • Mevrouw Wijbenga (actieperiode 1 april t/m 30 juni 2022)
 • N. van Hoorn (actieperiode 1 januari t/m 31 maart 2022)
 • Fam. Speckmaier (actieperiode 1 oktober t/m 31 december 2021)
 • Fam. Kuhn (actieperiode 1 juli t/m 30 september 2021)
 • Fam. van Slooten (actieperiode 1 april t/m 30 juni 2021)