Bestellen in 3 eenvoudige stappen

Algemene voorwaarden verzending

1. Toepasselijkheid:
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring worden afgeweken. Wij gaan er vanuit dat U voorafgaand aan het erkennen/valideren van Uw bestelling deze algemene voorwaarden gelezen en geaccepteerd heeft. Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst). Bij het bezoeken van de site, dient u de algemene voorwaarden en de gebruiksregels op de site na te leven.

2. Het plaatsen van een bestelling:
U kunt via internet op onze site bestellen. Wij nemen geen telefonische bestellingen aan.
Mocht het product tijdelijk uitverkocht of niet te leveren zijn dan ontvangt u binnen 2 á 5 werkdagen na uw bestelling automatisch een e-mail of telefonisch bericht.

3. Prijzen en betalingen:
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro, inclusief BTW. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Verzending binnen Nederland, België en Duitsland is gratis vanaf EURO 50,-. Het betreft in dit geval EURO 50,- aan artikelen. Uitgezonderd van gratis verzending zijn: tuinmeubelsets, stoelensets, Fiamma Caravanstores, Thule Omnistors, buitenkeukens en andere goederen die niet via de standaardverzending verstuurd kunnen worden. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk het land van bestemming en - indien het een artikel betreft die hoort tot de hierboven genoemde uitzonderingen behoort -, van het soort artikel. Zodra u het land van bestemming invoert, worden de verzendkosten zichtbaar. Verzending naar eilanden is standaard niet mogelijk. Hebt u een Obelink bestelaccount, dan 'kent' het systeem uw land van bestemming al en worden de juiste verzendkosten direct zichtbaar.
U dient de bestelling vooruit betalen. Wij eigenen ons het recht toe elke prijs te kunnen veranderen op elk moment, echter wij verplichten ons de tarieven te handhaven die golden op het moment van uw bestelling. Het bedrag van het door u bestelde product blijft het bedrag dat op die dag, op dat tijdstip van de door u geplaatste bestelling was. Uw bestelling kan door ons pas verwerkt worden na ontvangst van het totaalbedrag op onze rekening.

4. Voorraad:
Voor alle artikelen op deze site geldt: zolang de voorraad strekt. Hoewel deze site met de meeste zorg is samengesteld en ook regelmatig wordt bijgewerkt kan het voorkomen, dat door vertraagde aanvoer en/ of andere omstandigheden, een of meerdere artikelen niet (meer) leverbaar zijn. Mocht het product tijdelijk uitverkocht of niet te leveren zijn dan ontvangt u binnen 2 á 5 werkdagen na uw bestelling automatisch een e-mail of telefonisch bericht.

5. Levering:
De goederen worden op het door u aangegeven adres afgeleverd in binnen de Benelux en Duitsland door de pakketdienst DPD. Het verdient aanbeveling om bij de bestelling een adres te geven waar doorgaans iemand aanwezig is om het artikel in ontvangst te nemen. Goederen worden geleverd conform de wettelijke in Nederland geldende bepalingen aangaande verkoop op afstand. Levertijden worden duidelijk bij de producten aangegeven. De genoemde levertijd gaat in na ontvangst van de betaling en geldt slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren. Levering naar eilanden is standaard niet mogelijk.

6. Garantie en Service na aankoop:
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering kennis te geven. Wij garanderen dat elk door ons geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Voor de geleverde producten geldt een garantie, zoals deze door de producenten op haar producten wordt vastgesteld. Wanneer er zich een probleem voordoet met gekochte artikel, neem dan direct contact op met onze klantenservice. Onze klantenservice neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op.
Er kan geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
* indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van onze zijde of de fabrikant zijn verricht.
* indien de originele pakbon niet kan worden overlegd.
* indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. Om gebruik te maken van de service en garantie moet u altijd beschikken over de originele pakbon welke met het gekochte artikel wordt meegeleverd. Stuur bij reclamatie deze bonnen dus altijd mee indien u een artikel wilt ruilen of ter reparatie wilt aanbieden. Wij zullen binnen twee werkdagen na ontvangst reageren en het probleem binnen 20 werkdagen afhandelen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal u binnen 7 werkdagen op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur. Wanneer u binnen de garantietermijn een beroep doet op de garantie, dan zijn de verzendkosten voor verzending naar ons voor uw eigen rekening. De verzendkosten voor het terugsturen van het gerepareerde product nemen wij voor onze rekening. Ongefrankeerde of rembourszendingen worden NIMMER in ontvangst genomen.

7. Herroepingsrecht:
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de online overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel/de artikelen fysiek in bezit krijgt. Wanneer niet alle artikelen uit uw bestelling op dezelfde dag geleverd worden, dan gaat de herroepingstermijn in op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons,

Obelink Webshop
Snelliusstraat 46
NL-7102 ED Winterswijk
Tel. +31 543 532632
E-Mail: Herroepingsformulier

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax maar bij voorkeur per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat bij uw betaalbevestiging is gevoegd (via een link), maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.obelink.nl of via de bovenstaande link ‘Herroepingsformulier’. Als u van deze laatste mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u binnen twee werkdagen per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. U dient de goederen direct of in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, het artikel/de artikelen aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u hebt aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Let op, dat wanneer u in het geval u een voortent koop, u zich VOORAF zekerheid verschaft over de juiste maat van de tent. Wanneer u de tent namelijk door de rail trekt en wij vinden daarvan sporen (smeer), dan moeten wij helaas een percentage van de nieuwwaarde van de tent inhouden.

Nadat u ons uw verzoek tot herroeping hebt doorgegeven, zullen wij de ontvangst van dit verzoek bevestigen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Deze zijn afhankelijk van het gewicht van het artikel/de artikelen en soms ook van de afmetingen.

Ongefrankeerde of rembourszendingen worden NIMMER in ontvangst genomen.

8. Aansprakelijkheidsuitsluiting:
De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle aanbiedingen/-afbeeldingen/prijzen onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de consument, aan de zaken van de consument, aan derden of aan zaken van derden.

9. Persoonsgegevens:
klantgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met het privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.

10. Geschillen:
Wij zullen altijd proberen om, als de consument onverhoopt niet tevreden is over een geleverd product of service, dit in goed onderling overleg met de consument op te lossen. Bent u niet tevreden met het antwoord van onze klantenservice, dan kunt u uw klacht richten aan het management van Obelink BV. Dit kan uitsluitend schriftelijk: Obelink Vrijetijdsmarkt BV, t.a.v. Management Klantenservice Misterweg 179, 7102 EN Winterswijk. U krijgt dan binnen 10 werkdagen uitsluitsel over uw klacht.

11. Diversen:
Wij zijn een onderdeel van Obelink Vrijetijdsmarkt BV gevestigd te (7102 EN) Winterswijk, Misterweg 179.
Handelsreg. Arnhem nr: 08024002. BTW-identificatienummer: NL001677755B01 Correspondentie en verzendadres: Snelliusstraat 46, 7102 ED WINTERSWIJK (Nederland)
t. 0031 (0) 543 532632
f. 0031 (0) 543 474396
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Laden…
Wij gebruiken cookies
Naar boven