Bestellen in 3 eenvoudige stappen

Volg mijn bestelling(en)

Ruilen of herroepen

Indien u het artikel in de winkel hebt gekocht kunt u deze binnen 8 dagen retourneren op vertoon van de kassabon. Voor artikelen die niet gebruikt zijn en nog in de originele verpakking kunt u geld terug krijgen. Speciaal voor u bestelde artikelen kunnen we helaas niet retour nemen. Kosten door ruiling of retournering worden niet vergoed.

Artikelen die (ogenschijnlijk) gebreken vertonen of niet correct lijken te werken zullen eerst door de desbetreffende afdeling beoordeeld worden.

Online bestellingen

Controleer direct wanneer u uw bestelling ontvangt of u ook daadwerkelijk de door u bestelde artikelen heeft ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn of mocht u wel het juiste artikel/de juiste artikelen hebben ontvangen, maar niet in goede staat, neem dan direct contact op met onze klantenservice via 0543 532632 of via het retourformulier.

Bekijk onze leveringsvoorwaarden voor meer informatie.Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de online overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel/de artikelen fysiek in bezit krijgt. Wanneer niet alle artikelen uit uw bestelling op dezelfde dag geleverd worden, dan gaat de herroepingstermijn in op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons,

Obelink Webshop
Snelliusstraat 46
NL-7102 ED Winterswijk
Tel. +31 543 532632
E-Mail: Herroepingsformulier

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax maar bij voorkeur per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat bij uw betaalbevestiging is gevoegd (via een link), maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.obelink.nl of via de bovenstaande link ‘Herroepingsformulier’. Als u van deze laatste mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u binnen twee werkdagen per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. U dient de goederen direct of in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, het artikel/de artikelen aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u hebt aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Let op, dat wanneer u in het geval u een voortent koopt, u zich VOORAF zekerheid verschaft over de juiste maat van de tent. Wanneer u de tent namelijk door de rail trekt en wij vinden daarvan sporen (smeer), dan moeten wij helaas een percentage van de nieuwwaarde van de tent inhouden.

Nadat u ons uw verzoek tot herroeping hebt doorgegeven, zullen wij de ontvangst van dit verzoek bevestigen. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Deze kosten zijn afhankelijk van het gewicht van het artikel/de artikelen en soms ook van de afmetingen.

Ongefrankeerde of rembourszendingen worden NIMMER in ontvangst genomen.
Laden...